Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο support@auth.gr