Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα       Ιστορία των Σλαβικών Λαών    Αφαίρεση Όλων 

 

Το κράτος του Σαμουήλ  / Διάλεξη 6 (Δεληκάρη ΑγγελικήΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Βιβλία. Η άνοδος των Κομητόπουλων και η δημιουργία του εφήμερου κράτους του Σαμουήλ. Οι πόλεμοι με το Βυζάντιο και η ήττα του Σαμουήλ από τον Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο. Τα μνημεία του κράτους αυτού στη Βορειοδυτική Μακεδονία.Βυζαντινές και Λατινικές σχετικές πηγές.
Εξάμηνο: 1o 2015-03-27 00:00:18 368
Το μεσαιωνικό κροατικό κράτος.  / Διάλεξη 9 (Δεληκάρη ΑγγελικήΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Το βασίλειο της Κροατίας (δημιουργ. το 925) και ο “rex” Tomislav. Η περίοδος της βασιλείας του PeterKreshimirΔ΄ και τουDemetriusZvonimir. Η κροατο- ουγγρική ένωση (1102-1527).
Εξάμηνο: 1o 2015-05-15 00:31:08 395

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο τσάρος Στέφανος Δουσάν και η δημιουργία της Σερβικής «αυτοκρατορίας». Πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μέχρι την πτώση της Σερβίας στους Οθωμανούς.
Εξάμηνο: 1o 2015-05-22 00:24:32 593