Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα       Ιστορία των Σλαβικών Λαών    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ομιλία 2 - ΕΜΣ 2015 00:13:06
Ομιλία 1.2 2015 00:15:30
Βουλγαρία: Καταγωγή Βουλγάρων - Δημιουργία του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους - Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων – Οι λογοτεχνικές Σχολές της Αχρίδας και της Πρεσλάβας.  / Διάλεξη 5 2015 00:15:30