Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Ιστορία των Μαθηματικών    Αφαίρεση Όλων 

 

1.1 Εισαγωγή (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 1 , #1 , 25/02/14
Εξάμηνο: 8o 2014-02-25 00:33:22 982
1.2 Τα Μαθημαικά των αρχαίων Αιγυπτίων (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 1 , #1 ,26/02/14
Εξάμηνο: 8o 2014-02-26 00:44:45 562
1.3 Τα Μαθηματικά των Βαβυλωνίων (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 1 , #3 , 06/03/14
Εξάμηνο: 8o 2014-03-06 00:43:44 414

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 10 , #1 , 05/06/14 (από 8,21 εως 26,51)
Εξάμηνο: 8o 2014-06-05 00:18:48 482
11.1 Περιήγηση στην Ιστορία της Στατιστικής (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 11 , #1 , 28/05/14
Εξάμηνο: 8o 2015-05-28 00:37:35 449
12.1 Τα 23 προβλήματα του Hilbert (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 12 ,#1 , 05/06/14 (από 27,16 εως τέλος)
Εξάμηνο: 8o 2014-06-05 00:10:22 411
2.1 Τι είναι απόδειξη ? (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 2 , #1 , 11/03/14
Εξάμηνο: 8o 2014-03-11 00:40:07 621

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 2 , #2 , 12/03/14
Εξάμηνο: 8o 2014-03-12 00:32:31 563

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 2 ,#3 ,13/03/14 ( από αρχή εως 22,02
Εξάμηνο: 8o 2014-03-13 00:22:08 578
2.4 Εύδοξος , Τομές του Dedkind (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

ενότητα 2 , #4 , 13/03/14 (από 22,04 εώς τέλος ) και 18/03/14 (από αρχή εως 17,31)
Εξάμηνο: 8o 2014-03-13 00:42:18 366
2.5 Ευκλείδης και Στοιχέια (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 2 , #5 , 18/03/14 (από 17,32 εώς τέλος ) και 19/03/14
Εξάμηνο: 8o 2014-03-18 01:04:01 387

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

ενότητα 2 , #6, 20/03/14
Εξάμηνο: 8o 2014-03-20 00:35:27 378
3.1 Αρχιμήδης (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3 , #1 , 26/03/14
Εξάμηνο: 8o 2015-03-24 00:41:35 459
3.2 Η μέθοδος : σφαίρα και κύλινδρος (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3 ,#2 , 27/03/14 και 01/04/14 (μέχρι 14,16)
Εξάμηνο: 8o 2014-03-27 00:57:29 313
4.1 Διόφαντος και συγκεκομμένη Άλγεβρα (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4 ,#1 , 01/04/14 (από 14,18 εως το τέλος)
Εξάμηνο: 8o 2015-04-01 00:28:31 363

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4 , #2 , 02/04/14 και 03/04/14 (από αρχή εως 22,55)
Εξάμηνο: 8o 2014-04-02 01:01:27 332

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4 , #3 , 03/04/14 (από 22,56 εως τέλος ) και 08/04/14 (από αρχή εως 16,41)
Εξάμηνο: 8o 2015-03-03 00:38:05 387
5.1 Ιταλοί και τριτοβάθμια εξίσωση (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

Κεφάλαιο 5 , #1 , 08/04/14 (από 16,42 εως τέλος)
Εξάμηνο: 8o 2014-04-08 00:22:04 512
5.2 Η λύση της τριτοβάθμιας εξίσωσης (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

ενότητα 5 ,#2 ,29/04/14
Εξάμηνο: 8o 2014-04-29 00:37:14 506
5.3 Επίλυση της τεταρτοβάθμιας (Χαραλάμπους ΧαράΚαθηγήτρια)

Ιστορία των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών

ενότητα 5 ,#3 , 30/04/14
Εξάμηνο: 8o 2014-04-30 00:44:34 442