Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα       Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 19 2013 00:40:13
Διάλεξη 3 2013 01:20:49
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Διάλεξη 12 2013 01:04:54
Διάλεξη 1 2013 00:58:23
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Διάλεξη 10 2013 01:15:19
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Διάλεξη 5 2013 01:20:58
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
Διάλεξη 11 2013 01:04:40
Διάλεξη 4 2013 01:07:34
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος β)  / Διάλεξη 5 2013 00:42:38
Κορυφοξήρα (μέρος β)  / Διάλεξη 6 2013 00:41:30