Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα       Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Ωίδια  / Διάλεξη 10 2013 00:49:38
Φόμα - Φιαλόφορα ελιάς  / Διάλεξη 7 2013 00:41:30
Φουζικλάδιο  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Τήξεις - Εισαγωγή στις εδαφογενείς ασθένειες  / Διάλεξη 2 2013 00:44:24
Σηψιρριζίες (μέρος β)  / Διάλεξη 3 2013 00:43:58
Σηψιρριζίες (μέρος α)  / Διάλεξη 3 2013 00:47:12
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
Σήψεις Ξύλου (μέρος α)  / Διάλεξη 8 2013 00:35:00
Σήψεις Λαιμού  / Διάλεξη 4 2013 00:49:34
Περονόσπορος αμπελου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Κορύνεο - Εξώασκος  / Διάλεξη 14 2013 00:30:36
Κορυφοξήρα (μέρος β)  / Διάλεξη 6 2013 00:41:30
Κορυφοξήρα (μέρος α)  / Διάλεξη 6 2013 00:53:53
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18