Βρέθηκαν 92 αποτελέσματα       Εκπαίδευση    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή. Ανάπτυξη θεατρικών χαρακτήρων: αγάλματα  / Διάλεξη 1 2015 01:25:03
Εισαγωγικά - Γνωριμία με το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:17:43
Εισαγωγικά - Γνωριμία με το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:32:13
Ελευθεριακή Αγωγή και Σχολικές Πρακτικές  / Διάλεξη 5 2015 01:22:35
Ενέργειες και Δράσεις για τη διατήρηση του καλού κλίματος στην τάξη  / Διάλεξη 11 2015 01:36:02
Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  / Διάλεξη 1 2022 00:52:05
Εφαρμογή στατιστικής  / Διάλεξη 3 2015 01:34:06
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο. Ιστορική αναδρομή και βασικά προβλήματα. Γενικές αρχές για ένα νέο πρόγραμμα διδασκαλίας  / Διάλεξη 1 2015 00:41:38
Η διδασκαλία της ποίησης  / Διάλεξη 11 2015 01:26:26
Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή  / Διάλεξη 1 2022 00:49:04
Η μέθοδος της δραματοποίησης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας  / Διάλεξη 13 2015 01:48:07
Η οργάνωση του μαθήματος της λογοτεχνίας- α' μέρος  / Διάλεξη 9 2015 01:39:50
Η οργάνωση του μαθήματος της λογοτεχνίας- β΄μέρος  / Διάλεξη 10 2015 01:27:35
Η χρήση της τεχνολογίας  / Διάλεξη 1 2023 00:42:31
Ιστορική εξέλιξη 2022 00:54:08
Καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας  / Διάλεξη 1 2023 00:44:07
Κοινωνικά και Συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:44:34
Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων για το μάθημα της λογοτεχνίας  / Διάλεξη 8 2015 01:29:17
Κώφωση και βαρηκοΐα  / Διάλεξη 1 2022 00:49:35
Λογοτεχνία και ΤΠΕ  / Διάλεξη 7 2015 01:36:31