Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα       Ιστορία και Αρχαιολογία    Αφαίρεση Όλων 

 

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο τσάρος Στέφανος Δουσάν και η δημιουργία της Σερβικής «αυτοκρατορίας». Πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μέχρι την πτώση της Σερβίας στους Οθωμανούς.
Εξάμηνο: 1o 2015-05-22 00:24:32 592
Ιστορία της Βοσνίας κατα τον Μεσαίωνα  / Διάλεξη 12 (Δεληκάρη ΑγγελικήΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η Βοσνία μεταξύ του βασιλείου της Ουγγαρίας και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η εξάπλωση της Βοσνίας υπό τον μπάνο Stjepan Kotromanic (1322-1353). Η ενσωμάτωση της Ερζεγοβίνης. Ο αγώνας του Tvrtko εναντίον της αριστοκρατίας και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου βασιλείου.
Εξάμηνο: 1o 2015-05-29 00:17:54 390
Ιστορία του Μαυροβουνίου κατα τον Μεσαίωνα  / Διάλεξη 13 (Δεληκάρη ΑγγελικήΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Ιστορία των Σλαβικών Λαών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του Μαυροβουνίου απο τον 7ο-15ο αιώνα. Εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στους ηγεμόνες της Βοσνίας με τη βυζαντινή αυτοκρατορία καθώς και η εξέλιξη της Βοσνιακής Εκκλησίας.
Εξάμηνο: 1o 2015-05-29 00:06:40 331