Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα       Ιστορία και Αρχαιολογία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ιστορία της Βοσνίας κατα τον Μεσαίωνα  / Διάλεξη 12 2015 00:17:54
Ιστορία του Μαυροβουνίου κατα τον Μεσαίωνα  / Διάλεξη 13 2015 00:06:40
Εγκατάσταση των Σέρβων στα Βαλκάνια και η δημιουργία του μεσαιωνικού Σερβικού κράτους  / Διάλεξη 10 2015 00:27:46
Το μεσαιωνικό σερβικό κράτος κατά τον 14ο και τον 15ο αι.  / Διάλεξη 11 2015 00:24:32
Το κράτος του Κιέβου  / Διάλεξη 8 2015 00:39:50
Το μεσαιωνικό κροατικό κράτος.  / Διάλεξη 9 2015 00:31:08
Ομιλία 2 - ΕΜΣ 2015 00:13:06
Ομιλία 4 - ΙΜΧΑ 2015 01:26:52
Ομιλία 3 - ΙΜΧΑ 2015 00:07:40
Το Δεύτερο Βουλγαρικό κράτος – Η αίρεση του Βογομιλισμού  / Διάλεξη 7 2015 00:58:25
Ομιλία 1 2015 00:22:33
Ομιλία 1.2 2015 00:15:30
Το κράτος του Σαμουήλ  / Διάλεξη 6 2015 01:09:05
Το κράτος του Σαμουήλ  / Διάλεξη 6 2015 00:00:18
Βουλγαρία: Καταγωγή Βουλγάρων - Δημιουργία του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους - Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων – Οι λογοτεχνικές Σχολές της Αχρίδας και της Πρεσλάβας.  / Διάλεξη 5 2015 01:05:05
Βουλγαρία: Καταγωγή Βουλγάρων - Δημιουργία του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους - Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων – Οι λογοτεχνικές Σχολές της Αχρίδας και της Πρεσλάβας.  / Διάλεξη 5 2015 00:00:27
Βουλγαρία: Καταγωγή Βουλγάρων - Δημιουργία του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους - Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων – Οι λογοτεχνικές Σχολές της Αχρίδας και της Πρεσλάβας.  / Διάλεξη 5 2015 00:15:30
Το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία  / Διάλεξη 3 2015 00:53:10
Βουλγαρία: Καταγωγή Βουλγάρων - Δημιουργία του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους - Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων – Οι λογοτεχνικές Σχολές της Αχρίδας και της Πρεσλάβας  / Διάλεξη 4 2015 00:29:52
Το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία  / Διάλεξη 3 2015 00:00:14