Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2013 01:06:45
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2013 01:54:17
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2013 02:20:07
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2013 01:33:32
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2013 02:00:00
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2013 01:59:39
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2013 01:08:52
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2014 01:36:47
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:23:22
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2014 01:24:22
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2014 01:34:18
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:45:24
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:32:42
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 02:40:19