Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Οι όροι διδασκαλία και μάθηση  / Διάλεξη 1 2015 01:32:37
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική μετάφραση  / Διάλεξη 11 2015 01:15:50
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙΙ  / Διάλεξη 4 2015 01:47:31
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 01:36:08
Μέθοδοι διδασκαλίας Ι  / Διάλεξη 2 2015 01:18:11
Μέθοδοι διδασκαλίας V  / Διάλεξη 7 2015 01:34:19
Μέθοδοι διδασκαλίας IV  / Διάλεξη 5 2015 01:29:27
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Η εφαρμογή της Προσέγγισης «ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και ξένης γλώσσας» σε ένα παιγνιώδες αλληλοδραστικό διδακτικό πλαίσιο  / Διάλεξη 9 2015 01:25:23