Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 8 2015 01:18:14
Διάλεξη 1 2015 01:32:07
Διάλεξη 1: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 1 2015 01:18:58
Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 1 2015 01:38:16
Διάλεξη 2: Κριτική θεώρηση άρθρων 11, 12 Οργανισμού Πανεπιστημίου της Μπολόνιας  / Διάλεξη 2 2015 00:47:50
Διάλεξη 4: Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός  / Διάλεξη 3 2015 01:43:31
Διάλεξη 2 2015 01:54:13
Οι όροι διδασκαλία και μάθηση  / Διάλεξη 1 2015 01:32:37
Διάλεξη 3: Ποιότητα μεταφραστικού αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας  / Διάλεξη 3 2015 01:00:14
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:28:52
Διάλεξη 4 2015 01:25:33
Διάλεξη 5: Ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες  / Διάλεξη 5 2015 01:17:22
Μέθοδοι διδασκαλίας Ι  / Διάλεξη 2 2015 01:18:11
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 01:36:08
Διάλεξη 6: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 6 2015 01:00:21
Διάλεξη 12: Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl  / Διάλεξη 12 2015 00:33:17
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:24:55
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙΙ  / Διάλεξη 4 2015 01:47:31
Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης  / Διάλεξη 8 2015 01:15:57
Διάλεξη 2 2015 02:12:42