Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:29:32
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:11:25
Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης  / Διάλεξη 8 2015 01:15:57
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:52:44
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:13:00
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:29:17
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:00:30
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Μέθοδοι διδασκαλίας V  / Διάλεξη 7 2015 01:34:19
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:29:33
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:34:47
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:50:15
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:14:31
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 01:01:05
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27