Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:05:19
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:30:35
Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 3 2015 01:00:12
Μέθοδοι διδασκαλίας Ι  / Διάλεξη 2 2015 01:18:11
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:24:55
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:27:50
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:42:19
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 00:56:02
Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 2 2015 01:32:22
Οι όροι διδασκαλία και μάθηση  / Διάλεξη 1 2015 01:32:37
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 02:00:36
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 01:18:12
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:30:34
Διάλεξη 1η  / Διάλεξη 1 2015 01:38:16
Διάλεξη 17 2015 00:28:49
Διάλεξη 18 2015 00:37:14
Διάλεξη 19 2015 00:40:27
Διάλεξη 20 2015 00:20:05
Διάλεξη 1: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 1 2015 01:18:58
Διάλεξη 2: Κριτική θεώρηση άρθρων 11, 12 Οργανισμού Πανεπιστημίου της Μπολόνιας  / Διάλεξη 2 2015 00:47:50