Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 3: Ποιότητα μεταφραστικού αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας  / Διάλεξη 3 2015 01:00:14
Διάλεξη 4: Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός  / Διάλεξη 3 2015 01:43:31
Διάλεξη 5: Ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες  / Διάλεξη 5 2015 01:17:22
Διάλεξη 6: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 6 2015 01:00:21
Διάλεξη 7: Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα  / Διάλεξη 7 2015 00:50:33
Διάλεξη 8: Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη  / Διάλεξη 8 2015 00:57:18
Διάλεξη 9: Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία  / Διάλεξη 9 2015 00:49:30
Διάλεξη 10: Μεταφράσεις συνεδριακών κειμένων ανθρωπιστικών επιστημών  / Διάλεξη 10 2015 01:19:10
Διάλεξη 11: Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων  / Διάλεξη 11 2015 00:56:20
Διάλεξη 12: Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl  / Διάλεξη 12 2015 00:33:17
Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:24:31
Διάλεξη 1 2015 00:51:28
Διάλεξη 2 2015 00:56:27
Διάλεξη 3 2015 01:10:26
Διάλεξη 4 2015 00:47:06
Διάλεξη 5 2015 00:50:18
Διάλεξη 6 2015 01:12:24
Διάλεξη 7 2015 01:15:16
Διάλεξη 8 2015 01:11:41
Διάλεξη 9 2015 00:54:20