Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 01:29:38
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:24:31
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53
Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης  / Διάλεξη 8 2015 01:15:57
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 9: Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία  / Διάλεξη 9 2015 00:49:30
Διάλεξη 9 2015 00:54:20
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2013 01:08:52
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:00:30
Διάλεξη 9 2015 01:11:02
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:52:44
Διάλεξη 9 2014 01:55:59
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:27:25
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Διάλεξη 8: Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη  / Διάλεξη 8 2015 00:57:18
Διάλεξη 8 2015 01:18:14
Διάλεξη 8 2015 01:11:41