Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:34:47
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:34:03
Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 4 2015 00:44:04
Διάλεξη 4: Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός  / Διάλεξη 3 2015 01:43:31
Διάλεξη 4 2015 00:38:52
Διάλεξη 4 2015 00:47:06
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:32:42
Διάλεξη 4 2014 01:21:43
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:17:06
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:56:27
Διάλεξη 4 2015 01:25:33
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:34:59
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:05:19
Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 3 2015 01:00:12
Διάλεξη 3: Ποιότητα μεταφραστικού αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας  / Διάλεξη 3 2015 01:00:14
Διάλεξη 3 2015 02:25:52
Διάλεξη 3 2015 01:10:26
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2013 02:20:07
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:45:24
Διάλεξη 3 2014 01:59:49