Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 10η  / Διάλεξη 10 2015 01:00:25
Διάλεξη 11 2015 01:09:14
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:23:22
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:11:25
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:30:00
Διάλεξη 11: Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων  / Διάλεξη 11 2015 00:56:20
Διάλεξη 11η  / Διάλεξη 11 2015 00:19:12
Διάλεξη 12 2015 00:46:46
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 01:40:49
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 01:04:29
Διάλεξη 12: Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl  / Διάλεξη 12 2015 00:33:17
Διάλεξη 12η  / Διάλεξη 12 2015 00:19:40
Διάλεξη 13 2015 00:35:16
Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 2015 07:17:00
Διάλεξη 13η  / Διάλεξη 13 2015 00:33:56
Διάλεξη 14 2015 00:39:30
Διάλεξη 15 2015 01:12:34
Διάλεξη 16 2015 00:47:41
Διάλεξη 17 2015 00:28:49
Διάλεξη 18 2015 00:37:14