Βρέθηκαν 197 αποτελέσματα       Νομική Επιστήμη - Δίκαιο    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δικαίωμα στην εκπαίδευση  / Διάλεξη 12 2014 00:36:40
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:08:17
Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:11:42
Αλλαγή παραδείγματος; Η πρόκληση μιας νέας συνταγματικής οργάνωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  / Διάλεξη 10 2015 00:27:31
Κράτος και διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών  / Διάλεξη 2 2015 00:33:30
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:04:53
Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democracy in Europe  / Διάλεξη 11 2015 00:37:37
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:29:07
Η βελτίωση της έννομης προστασίας υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης  / Διάλεξη 25 2015 00:28:40
Το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως μέσο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ  / Διάλεξη 18 2015 00:20:16
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:38:16
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 01:40:18
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:29:16
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:21:15
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:20:29
Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου  / Διάλεξη 4 2014 01:14:15
Ευρωπαϊκές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  / Διάλεξη 27 2015 00:22:00
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 01:31:09
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:33:06
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:36:47