Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα       Τμήμα Γεωπονίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 8 2013 01:01:38
Διάλεξη 7 2013 00:48:19
Διάλεξη 6 2013 01:01:22
Διάλεξη 5 2013 01:20:58
Διάλεξη 4 2013 01:07:34
Διάλεξη 3 2013 01:20:49
Διάλεξη 2 2013 01:16:47
Διάλεξη 1 2013 00:58:23
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Ασθένειες εσπεριδοειδών. Καρκίνος του κυπαρισσιού.  / Διάλεξη 18 2013 00:36:30
Έλκος της καστανιάς  / Διάλεξη 17 2013 01:07:26
Ασθένειες Ελιάς, Φυστικιάς - Καρυδιάς  / Διάλεξη 16 2013 00:43:50
Κορύνεο - Εξώασκος  / Διάλεξη 14 2013 00:30:36
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Περονόσπορος αμπελου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Φουζικλάδιο  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01