Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα       Τμήμα Γεωπονίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος β)  / Διάλεξη 5 2013 00:42:38
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Διάλεξη 4 2013 01:07:34
Διάλεξη 11 2013 01:04:40
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Διάλεξη 5 2013 01:20:58
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Διάλεξη 10 2013 01:15:19
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Διάλεξη 1 2013 00:58:23
Διάλεξη 12 2013 01:04:54
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Διάλεξη 3 2013 01:20:49
Διάλεξη 19 2013 00:40:13
Διάλεξη 9 2013 00:36:38