Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 2015 02:21:05
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2014 02:38:39
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:23:22
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:42:40
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:31:31
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2014 01:36:47
Διάλεξη 10 2015 02:42:08
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:06:12
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2013 01:06:45
Διάλεξη 1 2014 02:34:59
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 02:02:10
Δημιουργώντας ένα σχολικό "πολιτισμό ειρήνης" για παιδιά Ρομά στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο: μία έρευνα δράσης υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 11 2014 01:34:01
ΔΕΠΥ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  / Διάλεξη 1 2022 00:49:29
Γονείς παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικες ανάγκες  / Διάλεξη 1 2022 00:38:27
Γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:51:58
Βασικές έννοιες διάγνωση (2)  / Διάλεξη 1 2022 00:40:31
Βασικές έννοιες διάγνωση (1)  / Διάλεξη 1 2022 00:47:42
Αυτισμός και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς  / Διάλεξη 1 2022 00:35:24
Αξιολόγηση επιδοσης στα Μαθηματικά  / Διάλεξη 1 2022 00:45:56
Ανταπόκριση στην Παρέμβαση(RTI)  / Διάλεξη 1 2022 00:27:24