Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Podcast- Μεγαλώνοντας με Δυσλεξία  / Διάλεξη 1 2022 00:08:56
Καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας  / Διάλεξη 1 2023 00:44:07
Η Έρευνα Δράσης με παράδειγμα  / Διάλεξη 10 2014 02:42:39
Ερευνητικά πεδία της Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτισμική βία, αντίθεση κέντρου-περιφέρειας), η διάχυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία και ο ρόλος της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 6 2014 00:57:48
Διάλεξη 7 2015 02:25:38
Έρευνα και διδακτική πράξη στην Ειδική Αγωγή  / Διάλεξη 1 2022 00:45:43
Η έρευνα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης: Πεδίο, ερευνητικές τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2014 00:58:54
Μορφές βίας στο Γυμνάσιο. Μια μελέτη περίπτωσης. Η έρευνα των φοιτητών και φοιτητριών  / Διάλεξη 15 2015 03:25:40
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Πρακτικές διδασκαλίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:05
Διάλεξη 8 2015 02:21:07
Διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης  / Διάλεξη 1 2023 00:47:11
Δημιουργώντας ένα σχολικό "πολιτισμό ειρήνης" για παιδιά Ρομά στο ελληνικό Δημοτικό σχολείο: μία έρευνα δράσης υπό το πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 11 2014 01:34:01
Οι εθνικές σχολικές γιορτές: συζήτηση ερευνητικών δεδομένων  / Διάλεξη 12 2014 01:16:02
Podcast- Μπράντεν:15 χρόνια χαρισματικότητας 2022 00:04:49
Διάλεξη 10 2015 02:42:08
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2014 02:38:39
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:42:40
Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 2015 02:21:05
Μορφές βίας στο σύγχρονο ελληνικό Λύκειο: μια μελέτη περίπτωσης  / Διάλεξη 9 2014 01:25:08
Η χρήση της τεχνολογίας  / Διάλεξη 1 2023 00:42:31