Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η έρευνα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης: Πεδίο, ερευνητικές τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης  / Διάλεξη 8 2014 00:58:54
Η Έρευνα Δράσης με παράδειγμα  / Διάλεξη 10 2014 02:42:39
Ερευνητικά πεδία της Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτισμική βία, αντίθεση κέντρου-περιφέρειας), η διάχυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία και ο ρόλος της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 6 2014 00:57:48
Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο και "τύποι/παραδείγματα" της Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 2 2014 00:58:46
Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  / Διάλεξη 1 2022 00:52:05
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική της Ειρήνης: Ορισμός και ιστορική ανασκόπηση  / Διάλεξη 1 2014 02:04:36
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  / Διάλεξη 1 2022 00:57:41
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Πρακτικές διδασκαλίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:05
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά  / Διάλεξη 1 2022 00:45:59
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Διγλωσσία  / Διάλεξη 1 2022 00:29:46
Διδασκαλία φωνολογικής επίγνωσης & Αποκωδικοποίησης  / Διάλεξη 1 2023 01:04:14
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου  / Διάλεξη 1 2023 01:01:21
Διδασκαλία ορθογραφίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:42
Διδασκαλία αναγνωστικής κατανόησης  / Διάλεξη 1 2023 00:47:11
Διδακτική αξιολόγηση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών  / Διάλεξη 1 2022 00:48:41
Διαγνωστική αξιολόγηση των ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:39:59
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2013 01:08:52
Διάλεξη 9 2015 02:21:04
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:40:52
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2013 01:59:39