Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Βασικές έννοιες διάγνωση (1)  / Διάλεξη 1 2022 00:47:42
Γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:51:58
Νοητική αναπηρία  / Διάλεξη 1 2022 00:41:05
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου  / Διάλεξη 1 2023 01:01:21
Podcast- Προβληματισμοί και προκλήσεις στον χώρο της αναπηρίας  / Διάλεξη 1 2022 00:11:07
Κώφωση και βαρηκοΐα  / Διάλεξη 1 2022 00:49:35
Γονείς παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικες ανάγκες  / Διάλεξη 1 2022 00:38:27
Αυτισμός και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς  / Διάλεξη 1 2022 00:35:24
Προβλήματα σχολικής μάθησης: Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια & Κατανόηση  / Διάλεξη 1 2022 00:50:29
Ανταπόκριση στην Παρέμβαση(RTI)  / Διάλεξη 1 2022 00:27:24
Podcast- Ρόζα Ιμβριώτη 2022 00:12:28
Ορισμός και Ερμηνευτικά μοντέλα των Μαθησιακών Δυσκολιών  / Διάλεξη 1 2022 01:21:27
Ένταξη και Συνεκπαίδευση 2022 00:47:41
Το αναπηρικό κίνημα  / Διάλεξη 1 2022 00:33:46
Διάλεξη 1 2014 02:34:59
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:37:07
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά  / Διάλεξη 1 2022 00:45:59
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:21:43
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  / Διάλεξη 1 2022 00:57:41
Ιστορική εξέλιξη 2022 00:54:08