Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Παρουσίαση εργασιών (Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες) 2015 01:32:04
Η ειδησεογραφική συνέντευξη - Εισαγωγή 2015 02:03:36
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων (Μέρος Β') 2015 01:13:59
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Α') 2015 01:07:02
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Β') & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων 2015 00:45:34
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:08:55
Η γλώσσα των τίτλων - Εισαγωγές ρεπορτάζ - Ρεπορτάζ 2015 01:46:18
Πρακτορεία ειδήσεων - Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Α') 2015 01:03:39
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Παρουσίαση εργασιών 2015 01:21:36
Μοντέλα οργάνωσης των τηλεοπτικών ειδήσεων - Ο παρουσιαστής ειδήσεων της Ελληνικής τηλεόρασης (μέρος Β') 2015 01:55:00
The history of Travel Writing and Travel Journalism 2015 00:09:10
‘The Travel Journalist and Communicator; breaking into the profession’ 2015 01:40:36
Μοντέλα οργάνωσης των τηλεοπτικών ειδήσεων - Ο παρουσιαστής ειδήσεων της Ελληνικής τηλεόρασης (μέρος Α') 2015 00:57:27
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Β') 2015 01:16:48
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών 2015 01:04:36
Η εκφορά του λόγου στην τηλεόραση - Η δείξη τόπου και χρόνου 2015 01:48:08
Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου ΙΙ - Οι κανόνες της οπτικοακουστικής γραφής 2015 01:53:28
Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου Ι 2015 01:54:56
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Α') 2015 01:06:13
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37