Βρέθηκαν 195 αποτελέσματα       Τμήμα Νομικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:32:11
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 00:31:16
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 00:33:00
Κράτος και διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών  / Διάλεξη 2 2015 00:33:30
Αλλαγή παραδείγματος; Η πρόκληση μιας νέας συνταγματικής οργάνωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  / Διάλεξη 10 2015 00:27:31
Η τριπλή νομιμοποίηση της ΕΕ-1ο μέρος  / Διάλεξη 8 2015 00:19:54
Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democracy in Europe  / Διάλεξη 11 2015 00:37:37
Η Αρχή της Ισότητας ενώπιον του ΔΕΕ  / Διάλεξη 16 2015 00:27:14
Ο διάλογος του ΣτΕ με το Δ.Ε.Ε. - Περιπτώσεις προδικαστικών ερωτημάτων  / Διάλεξη 21 2015 00:27:16
Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα: μεταξύ διακυβερνητισμού, δημοι-κρατίας και δημοκρατίας  / Διάλεξη 9 2015 00:19:08
Ο εθνικός και ευρωπαίος δικαστής ενώπιον της κρίσης χρέους  / Διάλεξη 20 2015 00:22:43
Ευρωπαϊκές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  / Διάλεξη 27 2015 00:22:00
Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και εθνικές πολιτικές  / Διάλεξη 18 2015 00:23:54
Πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ  / Διάλεξη 17 2015 00:26:57
Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το ά. 263 ΣΛΕΕ  / Διάλεξη 23 2015 00:33:17
Mεταξύ "Simmenthal II" και "Βαλλιανάτος κ.ά. Κατά Ελλάδας"  / Διάλεξη 27 2015 00:29:21
Η βελτίωση της έννομης προστασίας υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης  / Διάλεξη 25 2015 00:28:40
Διάλεξη 14  / Διάλεξη 14 2015 00:33:14
Το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως μέσο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ  / Διάλεξη 18 2015 00:20:16
Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:11:42