Βρέθηκαν 80 αποτελέσματα       Τμήμα Ιατρικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αφυδάτωση - Διαταραχές Ηλεκτρολυτών [Τράμμα Δέσποινα]  / Διάλεξη 22 2015 00:33:16
Μυασθένεια και μυασθενικό σύνδρομo  / Διάλεξη 1 2015 01:18:06
Λοιμώξεις αναπνευστικού [Χαϊδοπούλου Αικατερίνη]  / Διάλεξη 23 2015 01:06:30
Introduction 2015 00:03:57
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:14:40
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 00:10:35
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 00:14:14
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 00:19:02
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 00:07:04
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 00:12:48
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 00:08:20
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:06:32
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:19:39
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:10:31
Τα Δομικά Στοιχεία του Νευρικού Συστήματος: Νευρώνες και γλοιακά κύτταρα  / Διάλεξη 1 2015 00:25:02
Εγκέφαλος, η έδρα της προσωπικότητάς μας: Η θέση μας στον κόσμο  / Διάλεξη 4 2015 00:38:33
Εγκέφαλος, η έδρα της προσωπικότητάς μας  / Διάλεξη 2 2015 00:23:59
Εγκέφαλος, η έδρα της προσωπικότητάς μας  / Διάλεξη 3 2015 00:23:55
Περιφερειακοί αισθητικοί υποδοχείς Μέρος 1ο  / Διάλεξη 7 2015 00:40:12
Περιφερειακοί αισθητικοί υποδοχείς Μέρος 2ο  / Διάλεξη 8 2015 00:42:34