Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 9 2013 00:36:49
Διάλεξη 9 2014 00:36:02
Διάλεξη 9 2013 00:54:04
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2014 00:41:33
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:45:45
Διάλεξη 9 2013 01:10:58
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:18:41
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16