Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:22:48
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 00:35:44
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 01:17:00
Διάλεξη 5 2014 00:25:18
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2014 01:22:33
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 01:17:29
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 01:01:48
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32