Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα       Τμήμα Ψυχολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1. Γνωστική Ανάπτυξη: Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:14:34
Διάλεξη 2. Θεωρία του Vygotsky: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:14:53
Διάλεξη 3.Η Θεωρία του Vygotsky:Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:27:46
Διάλεξη 1. Σχολική Ψυχολογία: Εισαγωγικά Στοιχεία 2014 01:26:26
Διάλεξη 4. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:19:44
Διάλεξη 2. Σχολική Ψυχολογία: Εισαγωγικά Στοιχεία 2014 01:02:36
Διάλεξη 3: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2014 01:27:26
Διάλεξη 5. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Βασικές Αρχές 2014 01:20:04
Διάλεξη 4: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2014 01:19:02
Διάλεξη 6. Η Θεωρία των Eποικοδομητικών Τελεστών του J.Pascual-Leone 2014 01:10:33
Διάλεξη 5: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2014 01:22:52
Διάλεξη 7. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία του Case 2014 01:22:27
Διάλεξη 6. Μαθησιακές Δυσκολίες: Εννοιολογικός Προσδιορισμός, Ταξινόμηση, Αιτιολγία 2014 01:34:57
Διάλεξη 8. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία Δεξιοτήτων του Fischer 2014 01:12:46
Διάλεξη 7: Χαρακτηριστικά Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες 2014 01:39:26
Διάλεξη 9. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία δεξιοτήτων του Fischer. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. 2014 01:12:59
Διάλεξη 8. Θέματα Αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών 2014 01:29:47
Διάλεξη 9: Θέματα Αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών 2014 01:33:53
Διάλεξη 10. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:18:34
Διάλεξη 10: Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα 2014 01:25:45