Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα       Τμήμα Ψυχολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 4 2015 02:08:43
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 5 2015 01:04:28
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 8 2015 01:09:44
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 9 2015 02:19:45
Γονεϊκότητα και Μαθησιακά Επιτεύγματα (μέρος Α')  / Διάλεξη 11 2015 02:01:22
Γονεϊκότητα και Μαθησιακά Επιτεύγματα (μέρος Β')  / Διάλεξη 12 2015 02:02:28
Διάλεξη 1. Γνωστική Ανάπτυξη: Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:14:34
Διάλεξη 1. Σχολική Ψυχολογία: Εισαγωγικά Στοιχεία 2014 01:26:26
Διάλεξη 10. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:18:34
Διάλεξη 10: Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα 2014 01:25:45
Διάλεξη 11: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:12:52
Διάλεξη 11: Σχολεία και Τάξεις που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα 2014 01:24:48
Διάλεξη 12. Σχολεία και Τάξεις που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Κοινωνική - Συναισθηματική Αγωγή 2015 01:29:04
Διάλεξη 12: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:52:16
Διάλεξη 13: Κοινωνική - Συναισθηματική Αγωγή 2015 01:37:34
Διάλεξη 2. Θεωρία του Vygotsky: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:14:53
Διάλεξη 2. Σχολική Ψυχολογία: Εισαγωγικά Στοιχεία 2014 01:02:36
Διάλεξη 3.Η Θεωρία του Vygotsky:Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:27:46
Διάλεξη 3: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2014 01:27:26
Διάλεξη 4. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:19:44