Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα       Παντελιάδου Σουζάνα    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Προβλήματα σχολικής μάθησης: Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια & Κατανόηση  / Διάλεξη 1 2022 00:50:29
Αυτισμός και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς  / Διάλεξη 1 2022 00:35:24
Γονείς παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικες ανάγκες  / Διάλεξη 1 2022 00:38:27
Κώφωση και βαρηκοΐα  / Διάλεξη 1 2022 00:49:35
Podcast- Προβληματισμοί και προκλήσεις στον χώρο της αναπηρίας  / Διάλεξη 1 2022 00:11:07
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου  / Διάλεξη 1 2023 01:01:21
Νοητική αναπηρία  / Διάλεξη 1 2022 00:41:05
Βασικές έννοιες διάγνωση (1)  / Διάλεξη 1 2022 00:47:42
Γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:51:58
Ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων  / Διάλεξη 1 2022 00:41:35
Κοινωνικά και Συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:44:34
Τύφλωση και παιδιά με προβλήματα όρασης  / Διάλεξη 1 2022 01:08:41
Βασικές έννοιες διάγνωση (2)  / Διάλεξη 1 2022 00:40:31
Χαρισματικά παιδιά  / Διάλεξη 1 2022 00:47:45
Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  / Διάλεξη 1 2022 00:52:05
Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή  / Διάλεξη 1 2022 00:49:04
Διαγνωστική αξιολόγηση των ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:39:59
Podcast- Προγράμματα ευαισθητοποίησης για αναπηρία 2022 00:09:29
Διδασκαλία φωνολογικής επίγνωσης & Αποκωδικοποίησης  / Διάλεξη 1 2023 01:04:14
Διδασκαλία ορθογραφίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:42