Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2014 01:24:22
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2014 01:34:18
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:45:24
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:32:42
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 02:40:19
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2014 00:43:35
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 02:08:57
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 00:37:45
Αυτοαξιολόγηση μεταφραστών  / Διάλεξη 1 2015 00:31:51
Άντληση δεδομένων από κείμενο προς μετάφραση από ψηφιακό υλικό  / Διάλεξη 2 2015 01:26:22
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών)  / Διάλεξη 4 2015 01:30:57
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25