Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:22:09
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Διάλεξη 5η  / Διάλεξη 5 2015 01:13:20
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:30:34
Διάλεξη 15 2015 01:12:34
Διάλεξη 3η  / Διάλεξη 3 2015 01:00:12
Διάλεξη 12 2015 00:46:46
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2014 01:34:18
Διάλεξη 11η  / Διάλεξη 11 2015 00:19:12
Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική μετάφραση  / Διάλεξη 11 2015 01:15:50
Διάλεξη 5 2015 00:50:18
Διάλεξη 6 2015 01:12:24
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2014 00:43:35
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53
Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 01:29:38
Διάλεξη 8 2015 01:11:41
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 02:40:19
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 02:08:57