Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 01:01:05
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:45:24
Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 2015 07:17:00
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:50:15
Διάλεξη 16 2015 00:47:41
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 00:37:45
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49
Διάλεξη 7 2015 01:15:16
Διάλεξη 10 2015 00:59:56
Διάλεξη 13 2015 00:35:16
Διάλεξη 14 2015 00:39:30
Διάλεξη 18 2015 00:37:14
Διάλεξη 20 2015 00:20:05
Διάλεξη 17 2015 00:28:49
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Διάλεξη 11 2015 01:09:14