Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 19 2015 00:40:27
Διάλεξη 11: Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων  / Διάλεξη 11 2015 00:56:20
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 01:18:12
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:05:19
Διάλεξη 8: Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη  / Διάλεξη 8 2015 00:57:18
Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 2 2015 01:32:22
Διάλεξη 4 2015 00:47:06
Διάλεξη 10η  / Διάλεξη 10 2015 01:00:25
Άσκηση μετάφρασης  / Διάλεξη 7 2015 01:08:55
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 00:56:02
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:42:19
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:34:03
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:14:14
Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 6 2015 01:07:48
Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών)  / Διάλεξη 4 2015 01:30:57
Διάλεξη 4η  / Διάλεξη 4 2015 00:44:04
Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:24:31
Διάλεξη 13η  / Διάλεξη 13 2015 00:33:56
Διάλεξη 9 2015 00:54:20
Διάλεξη 12η  / Διάλεξη 12 2015 00:19:40