Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Χαραλάμπους Χαρά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
9.7 Emily Noether 2014 00:22:11
9.6 Θεωρία Δακτυλίων : ιδεώδη και μοναδική παραγοντοποίηση στο έργο του Dedekind 2014 00:14:17
9.5 Μη αντιμεταθετικοί δακτύλιοι ,οι τετράδες του Hamilton 2014 00:08:28
9.4 Οι ομάδες στο έργο του Gauss 2014 00:08:15
9.3 Galois και Θεωρία Ομάδων 2014 00:14:42
9.2 Επιλύουσες και μεταθέσεις 2014 00:12:38
9.1 Εισαγωγή 2014 00:03:44
8.2 Gauss 2014 00:35:22
8.1 Euler 2014 00:14:45
7.2 Πέντε βασικά ερωτήματα και η Συμβολική Άλγεβρα 2014 00:15:49
7.1 Το θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας 2014 00:48:23
6.6 Leibniz και το σκάνδαλο του Λογισμού 2014 00:23:58
6.5 Το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού 2014 00:18:54
6.4 Newton και το Θεώρημα του δυωνύμου 2014 00:54:29
6.3 Τετραγωνισμός και Εμβάδον 2014 00:27:04
6.2 Μέθοδοι παραγώγισης 2014 00:34:43
6.1 Σκέφτομαι άρα υπάρχω...Αναλυτική Γεωμετρία 2014 00:14:36
5.5 Ο καιρός των λογαρίθμων 2014 00:36:51
5.4 Viete , τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι νόμοι του σύμπαντος 2014 00:27:13
5.3 Επίλυση της τεταρτοβάθμιας 2014 00:44:34