Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Χαραλάμπους Χαρά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.1 Εισαγωγή 2014 00:33:22
2.1 Τι είναι απόδειξη ? 2014 00:40:07
2.3 Τα περίφημα γεωμετρικά προβλήματα της αρχαιότητας 2014 00:22:08
2.2 Πυθαγόρας ,Πλατωνικά Στερεά , άρρητα μεγέθη , Παράδοξα του Ζήνωνα 2014 00:32:31
1.2 Τα Μαθημαικά των αρχαίων Αιγυπτίων 2014 00:44:45
9.3 Galois και Θεωρία Ομάδων 2014 00:14:42
8.2 Gauss 2014 00:35:22
5.1 Ιταλοί και τριτοβάθμια εξίσωση 2014 00:22:04
5.2 Η λύση της τριτοβάθμιας εξίσωσης 2014 00:37:14
7.1 Το θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας 2014 00:48:23
10.1 Μια σύντομη ιστορία της γραμμικής Άλγεβρας 2014 00:18:48
9.2 Επιλύουσες και μεταθέσεις 2014 00:12:38
3.1 Αρχιμήδης 2015 00:41:35
11.1 Περιήγηση στην Ιστορία της Στατιστικής 2015 00:37:35
5.3 Επίλυση της τεταρτοβάθμιας 2014 00:44:34
9.7 Emily Noether 2014 00:22:11
1.3 Τα Μαθηματικά των Βαβυλωνίων 2014 00:43:44
6.5 Το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού 2014 00:18:54
12.1 Τα 23 προβλήματα του Hilbert 2014 00:10:22
8.1 Euler 2014 00:14:45