Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Χαραλάμπους Χαρά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.1 Εισαγωγή 2014 00:33:22
1.2 Τα Μαθημαικά των αρχαίων Αιγυπτίων 2014 00:44:45
1.3 Τα Μαθηματικά των Βαβυλωνίων 2014 00:43:44
10.1 Μια σύντομη ιστορία της γραμμικής Άλγεβρας 2014 00:18:48
11.1 Περιήγηση στην Ιστορία της Στατιστικής 2015 00:37:35
12.1 Τα 23 προβλήματα του Hilbert 2014 00:10:22
2.1 Τι είναι απόδειξη ? 2014 00:40:07
2.2 Πυθαγόρας ,Πλατωνικά Στερεά , άρρητα μεγέθη , Παράδοξα του Ζήνωνα 2014 00:32:31
2.3 Τα περίφημα γεωμετρικά προβλήματα της αρχαιότητας 2014 00:22:08
2.4 Εύδοξος , Τομές του Dedkind 2014 00:42:18
2.5 Ευκλείδης και Στοιχέια 2014 01:04:01
2.6 Το πέμπτο αίτημα και οι μη Ευκλείδιες Γεωμετρίες , το πρόγραμμα του Hilbert 2014 00:35:27
3.1 Αρχιμήδης 2015 00:41:35
3.2 Η μέθοδος : σφαίρα και κύλινδρος 2014 00:57:29
4.1 Διόφαντος και συγκεκομμένη Άλγεβρα 2015 00:28:31
4.2 Δευτεροβάθμια εξίσωση και Πυθαγόρειες τριάδες 2014 01:01:27
4.3 Αραβικά μαθηματικά (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εξίσωση) , Fibonacci 2015 00:38:05
5.1 Ιταλοί και τριτοβάθμια εξίσωση 2014 00:22:04
5.2 Η λύση της τριτοβάθμιας εξίσωσης 2014 00:37:14
5.3 Επίλυση της τεταρτοβάθμιας 2014 00:44:34