Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Χαραλάμπους Χαρά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6.5 Το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού 2014 00:18:54
6.6 Leibniz και το σκάνδαλο του Λογισμού 2014 00:23:58
7.1 Το θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας 2014 00:48:23
7.2 Πέντε βασικά ερωτήματα και η Συμβολική Άλγεβρα 2014 00:15:49
8.1 Euler 2014 00:14:45
8.2 Gauss 2014 00:35:22
9.1 Εισαγωγή 2014 00:03:44
9.2 Επιλύουσες και μεταθέσεις 2014 00:12:38
9.3 Galois και Θεωρία Ομάδων 2014 00:14:42
9.4 Οι ομάδες στο έργο του Gauss 2014 00:08:15
9.5 Μη αντιμεταθετικοί δακτύλιοι ,οι τετράδες του Hamilton 2014 00:08:28
9.6 Θεωρία Δακτυλίων : ιδεώδη και μοναδική παραγοντοποίηση στο έργο του Dedekind 2014 00:14:17
9.7 Emily Noether 2014 00:22:11
10.1 Μια σύντομη ιστορία της γραμμικής Άλγεβρας 2014 00:18:48
12.1 Τα 23 προβλήματα του Hilbert 2014 00:10:22
4.3 Αραβικά μαθηματικά (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εξίσωση) , Fibonacci 2015 00:38:05
3.1 Αρχιμήδης 2015 00:41:35
4.1 Διόφαντος και συγκεκομμένη Άλγεβρα 2015 00:28:31
11.1 Περιήγηση στην Ιστορία της Στατιστικής 2015 00:37:35