Βρέθηκαν 59 αποτελέσματα       Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Ωίδια  / Διάλεξη 10 2013 00:49:38
Βοτρύτης  / Διάλεξη 10 2013 00:36:37
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Σήψεις Ξύλου (μέρος α)  / Διάλεξη 8 2013 00:35:00
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
Φόμα - Φιαλόφορα ελιάς  / Διάλεξη 7 2013 00:41:30
Κορυφοξήρα (μέρος β)  / Διάλεξη 6 2013 00:41:30
Κορυφοξήρα (μέρος α)  / Διάλεξη 6 2013 00:53:53
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος α)  / Διάλεξη 5 2013 00:39:05
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος β)  / Διάλεξη 5 2013 00:42:38
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Σήψεις Λαιμού  / Διάλεξη 4 2013 00:49:34
Σηψιρριζίες (μέρος α)  / Διάλεξη 3 2013 00:47:12
Σηψιρριζίες (μέρος β)  / Διάλεξη 3 2013 00:43:58
Τήξεις - Εισαγωγή στις εδαφογενείς ασθένειες  / Διάλεξη 2 2013 00:44:24
Εισαγωγή (μέρος α)  / Διάλεξη 1 2013 00:45:31
Εισαγωγή (μέρος β)  / Διάλεξη 1 2013 00:20:30