Βρέθηκαν 131 αποτελέσματα       Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:29:17
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 6 2015 00:06:19
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:00:30
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Conducting research in Applied Linguistics  / Διάλεξη 8 2015 02:13:38
Μέθοδοι διδασκαλίας V  / Διάλεξη 7 2015 01:34:19
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:50:15
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:14:31
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 01:01:05
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:14:14
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 00:39:05
Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 6 2015 01:07:48
Οι όροι, η έρευνα, ο ερευνητής  / Διάλεξη 1 2015 02:15:06
Μέθοδοι διδασκαλίας IV  / Διάλεξη 5 2015 01:29:27