Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 6 2015 01:12:24
Διάλεξη 7 2015 01:15:16
Διάλεξη 8 2015 01:11:41
Διάλεξη 9 2015 00:54:20
Διάλεξη 10 2015 00:59:56
Διάλεξη 11 2015 01:09:14
Διάλεξη 12 2015 00:46:46
Διάλεξη 13 2015 00:35:16
Διάλεξη 14 2015 00:39:30
Διάλεξη 15 2015 01:12:34
Διάλεξη 16 2015 00:47:41
Αυτοαξιολόγηση μεταφραστών  / Διάλεξη 1 2015 00:31:51
Άντληση δεδομένων από κείμενο προς μετάφραση από ψηφιακό υλικό  / Διάλεξη 2 2015 01:26:22
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών)  / Διάλεξη 4 2015 01:30:57
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Άσκηση μετάφρασης  / Διάλεξη 7 2015 01:08:55
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49