Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:11:42
Μορφές ελέγχου της δράσης των οργάνων της Ένωσης  / Διάλεξη 25 2015 00:30:20
Διάλεξη  / Διάλεξη 17 2015 00:23:54
Το Γενικό Δικαστήριο ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το δικαιοδοτικό σύστημα της Ε.Ε.  / Διάλεξη 24 2015 00:15:45
Θεωρητικό θεμέλιο: Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; (μέρος Β)  / Διάλεξη 6 2015 01:36:12
Θεωρητικό θεμέλιο: Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; (μέρος Α)  / Διάλεξη 5 2015 01:25:28
Η θεσμική διαρρύθμιση της ΕΕ  / Διάλεξη 3 2015 01:21:26
Ιστορία της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  / Διάλεξη 1 2015 01:17:46
Δικαίωμα στην εκπαίδευση  / Διάλεξη 12 2014 00:36:40
Πρότυπη δίκη  / Διάλεξη 10 2014 01:10:59
Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές  / Διάλεξη 9 2014 01:09:41
Αρχή της ισότητας  / Διάλεξη 8 2014 00:57:09
Αρχή της αναλογικότητας  / Διάλεξη 6 2014 01:17:12
Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου, Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα  / Διάλεξη 5 2014 01:38:49
Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου  / Διάλεξη 4 2014 01:14:15
Μοντέλα δικαστικού ελέγχου  / Διάλεξη 4 2014 01:21:53
Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας  / Διάλεξη 3 2014 01:19:07
Θεμελίωση  / Διάλεξη 1 2014 00:51:55
Νομιμοποίηση και ενστάσεις  / Διάλεξη 2 2014 00:38:28