Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα       Γωνίδα Σοφία-Ελευθερία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 11: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:12:52
Διάλεξη 11: Σχολεία και Τάξεις που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα 2014 01:24:48
Διάλεξη 12: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:52:16
Διάλεξη 12. Σχολεία και Τάξεις που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα. Κοινωνική - Συναισθηματική Αγωγή 2015 01:29:04
Διάλεξη 13: Κοινωνική - Συναισθηματική Αγωγή 2015 01:37:34
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 1 2015 02:17:34
Μαθησή: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 2 2015 02:24:26
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')  / Διάλεξη 1 2015 01:14:33
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 3 2015 01:47:35
Μάθηση: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. (μέρος Β')  / Διάλεξη 2 2015 00:39:32
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 4 2015 02:08:43
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')  / Διάλεξη 4 2015 00:41:26
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 5 2015 01:18:27
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 5 2015 01:04:28
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 6 2015 02:18:06
Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Α')  / Διάλεξη 7 2015 00:59:26
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Γ')  / Διάλεξη 7 2015 00:51:20
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 8 2015 01:09:44
Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Β')  / Διάλεξη 8 2015 01:20:21
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 9 2015 02:19:45