Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       Στατιστική για Χημικούς Μηχανικούς    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τυχαίες μεταβλητές, Συναρτήσεις Κατανομής Πιθανότητας  / Διάλεξη 2 2013 02:10:32
Χαρακτηριστικά Τυχαίων Μεταβλητών – Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας για Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή  / Διάλεξη 3 2014 02:00:38
Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Διακριτής και Συνεχούς Τυχαίας Μεταβλητής  / Διάλεξη 4 2014 02:11:49
Περιγραφική Στατιστική (μέρος Α)  / Διάλεξη 5 2014 02:05:16
Εκτίμηση Παραμέτρων (μέρος Α)  / Διάλεξη 6 2014 01:27:31
Περιγραφική Στατιστική (μέρος Β)  / Διάλεξη 5 2014 01:27:31
Εκτίμηση Παραμέτρων (μέρος Β)  / Διάλεξη 6 2014 02:11:56
Έλεγχος Υποθέσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:24:05
Δεσμευμένη Πιθανότητα, Ολική Πιθανότητα, Ανεξαρτησία  / Διάλεξη 1 2015 02:13:13