Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα       Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έμπειρα συστήματα  / Διάλεξη 9 2014 00:27:04
Ηλεκτρονικό εμπόριο, μάρκετινγκ, ιχνιλασιμότητα  / Διάλεξη 6 2014 00:59:55
Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες  / Διάλεξη 5 2013 00:50:34
Ευριζωνικότητα και διαδικτυακές υπηρεσίες - Ηλεκτρονική μάθηση  / Διάλεξη 4 2013 00:42:46
Πρασινη πληροφορική και ενεργειακή βιωσιμότητα  / Διάλεξη 3 2013 00:53:08
Διαδίκτυο και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη  / Διάλεξη 2 2013 00:37:48
Οργάνωση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα  / Διάλεξη 1 2013 00:57:14