Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα       Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι όροι διδασκαλία και μάθηση  / Διάλεξη 1 2015 01:32:37
Μέθοδοι διδασκαλίας Ι  / Διάλεξη 2 2015 01:18:11
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 01:36:08
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙΙ  / Διάλεξη 4 2015 01:47:31
Μέθοδοι διδασκαλίας IV  / Διάλεξη 5 2015 01:29:27
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27
Μέθοδοι διδασκαλίας V  / Διάλεξη 7 2015 01:34:19
Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης  / Διάλεξη 8 2015 01:15:57
Η εφαρμογή της Προσέγγισης «ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και ξένης γλώσσας» σε ένα παιγνιώδες αλληλοδραστικό διδακτικό πλαίσιο  / Διάλεξη 9 2015 01:25:23