Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα       Διδακτική Κλασικού Αθλητισμού 2    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16